Financiën en financiering

Hoe krijg ik inzicht in de financiën van mijn VvE?

Het bestuur van de VvE dient elk jaar verantwoording af te leggen over het financiële beheer van de VvE. Het bestuur stelt een jaarrekening op en maakt ook een begroting met daarin de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Het meerjarenonderhoudsplan wordt daarbij gebruikt om de uitgaven voor het onderhoud te onderbouwen. De leden van de VvE stelt een kascommissie in die jaarlijks de financiën controleert.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Wat is een onderhoudsfonds?

Het onderhoudsfonds is de spaarpot van de VvE voor het (groot) onderhoud van het appartementengebouw. Vanaf 1 mei 2005 is het voor VvE’s verplicht om een dergelijk fonds te hebben. Mocht de inhoud van het fonds niet toereikend zijn om noodzakelijke werkzaamheden te financieren, dan kan de VvE ook geld lenen bij een bank of fonds.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Hoe hoog is de maandelijkse bijdrage voor het onderhoudsfonds?

De omvang van het onderhoudsfonds is afhankelijk van de te verwachten kosten voor onderhoud, af te leiden van het meerjarenonderhoudsplan. De bijdrage van iedere eigenaar afzonderlijk is afhankelijk van het ‘breukdeel’, het gedeelte van het totaal van het complex, dat is beschreven in de splitsingsakte. De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Hoe kan ik mede-eigenaren verplichten om een slapende VvE actief te maken en mee te betalen voor beheer en onderhoud?

Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Zo kan de gemeente bij de kantonrechter om een machtiging verzoeken om een VvE op te roepen voor een vergadering waarop ze mag aangeven wie de vergadering voorzit, over welke agendapunten vergaderd wordt en dat er een meerjaren onderhoudsplan moet worden opgesteld. Is er sprake van achterstallig onderhoud, dan kan de gemeente via ‘aanschrijving’ de VvE dwingen om dat onderhoud alsnog uit te voeren.

Klik >>hier<< voor het Machtigingsmodel

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Kan een VvE ook geld lenen voor de financiering van energiebesparende maatregelen?

Landelijk is er de ‘Energiebespaarlening voor VvE’s’ waar onder bepaalde voorwaarden een VvE geld kan lenen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen. Ook bieden enkele gemeenten financieringsmogelijkheden die of speciaal voor VvE’s gelden of voor een collectie aanpak in het algemeen. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Klik >>hier<< voor de Energiebesparingslening voor VvE’s (landelijk).

Klik >>hier<< voor de Stimulering collectieve investeringen in bestaande woningen (Apeldoorn).

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

 

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook