Energiebesparen en verduurzamen

Ik wil zonnepanelen. Hoe moet ik dat aanpakken

Het dak van een VvE-complex valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de VvE. Voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak is dan ook instemming nodig van de VvE. De eerste stap zal dan ook zijn om uw wens bij het VvE-bestuur kenbaar te maken en het als agendapunt op te voeren voor de volgende VvE-vergadering.

Om voor de eigen VvE of voor een specifiek complex een plan op te stellen en uit te werken, komt heel wat kijken. Daarom heeft de gemeente Den Haag het fenomeen “Studiegroep Zonnestroom voor VvE’s” ontwikkeld. Ook zijn er leveranciers van PV-panelen die speciale besluitvormingstrajecten voor VvE’s hebben ontwikkeld.

>>Studiegroep Zonnestroom voor VvE’s<<

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Kan ik individueel zonnepanelen op het dak leggen, of moet dat collectief?

Grofweg zijn er 3 varianten om PV toe te passen op een VvE-complex:

  1. De VvE schaft een PV-installatie aan en benut de opgewekte stroom voor het gemeenschappelijke stroomverbruik, zoals voor de lift en algemene verlichting. Het te veel aan zonnestroom kan de VvE terugleveren aan het net, waarvoor ze dan een vergoeding krijgt.
  2. De VvE geeft een individueel lid van de VvE toestemming om PV-panelen te plaatsen en de opgewekte stroom zelf te gebruiken. Er moeten dan afspraken gemaakt worden om de beschikbare ruimte op het dak te verdelen en over de aanpak wanneer onderhoud nodig is aan het dak onder de PV installatie.
  3. De VvE geeft een aantal leden van de VvE toestemming om PV-panelen te plaatsen en de opgewekte stroom onderling te verdelen. Deelnemers aan zo’n initiatief kunnen een coöperatie vormen. In dat geval kunnen later ook andere leden toetreden en vertrekkende bewoners kunnen uittreden. De verdeling van de opgewekte stroom kan daardoor ook wijzigen.
Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Ik wil energiebesparen. Wat kan ik zelf doen en waar heb ik de VvE voor nodig

De hoogte van uw energierekening wordt deels bepaald door uw eigen gedrag en deels door de energetische kwaliteit van de woning en de installatie. De factor gedrag hebben u en uw huisgenoten in eigen hand. Niet meer en niet langer verwarmen en verlichten dan echt nodig is en zuinige lampen en apparaten aanschaffen kan zonder tussenkomst van de VvE. Zelfde geldt voor kleine besparingsmaatregelen zoals radiatorfolie en tochtwering.

Voor de aanpak van de woning, zoals isolatie van dak, gevels en begane grondvloer en zonne-energie installaties, heeft u de VvE  nodig. Heeft de VvE daar nog geen plannen voor,  leg het dan voor aan het VvE-bestuur en laat het op de agenda zetten van de volgende algemene ledenvergadering. Laat u vooraf informeren wat er op dit gebied al bedacht is.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zit nu nog niets aan energiebesparen en/of verduurzamen. Hoe krijg ik dat er wel in?

Het MJOP wordt in de meeste gevallen opgesteld door het bestuur of een ingehuurde adviseur/beheerder om daarna ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de ledenvergadering. Veel onderhoudsmaatregelen zijn efficiënt te combineren met energiebesparing of andere duurzame maatregelen. Wanneer de beheerder dat niet zelf initieert, kunt u het als lid van de VvE op de agenda laten zetten van de ledenvergadering. Vraag om een energiebesparingsplan en vraag de uitvoering zo te plannen dat die is te combineren met onderhoudswerkzaamheden.

Stappen kunnen zijn:

  1. Breng het in bij de technische commissie of start in overleg met het bestuur en met andere enthousiaste leden een energiebesparingscommissie
  2. Informeer naar wat er in uw situatie allemaal mogelijk is

Diverse hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar.

Klik >>hier<< voor handige hulpmiddelen.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Wat moet er gebeuren om van een onderhoudsplan een ‘duurzaam’ onderhoudsplan te maken?

Eén energiebesparende maatregel maakt van een MJOP nog geen Duurzaam MJOP. Daarvoor is het nodig eerst te inventariseren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn, daarvoor een uitvoeringsplan op te stellen met een planning en begroting en moet er besluitvorming hebben plaatsgevonden en budgetten zijn gereserveerd. Het voordeel van het opstellen van een integraal plan is dat maatregelen efficiënt gecombineerd kunnen worden met werkzaamheden die sowieso al gepland stonden.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

We willen een beter energielabel. Hoe pak ik dat als bestuur aan?

Het energielabel zegt iets over de energiezuinigheid van het complex. Een beter energielabel draagt ook bij aan een positieve profilering. Om het label te verbeteren zijn energiebesparende maatregelen of is duurzame energieopwekking nodig. Om daar een verantwoorde keuze in te maken is een energiebesparingsadvies aan te bevelen. U krijgt daarmee inzicht in wat in uw complex mogelijk is, wat de consequenties zijn en of dit vraagt om aanvullende maatregelen (bv zorgen voor goede ventilatie na kierdichting) ,wat de kosten en besparingen zijn, hoeveel labelstappen het oplevert en of gebruik gemaakt kan worden van subsidies.

Klik >>hier<< voor handige hulpmiddelen.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook
Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook