Er is wat te kiezen

Wat is verduurzamen meer dan alleen energiebesparing?

Een duurzame woning is energiezuinig, comfortabel, fijn om in te wonen, veroorzaakt geen gezondheidsrisico’s, is ook goed te bewonen wanneer je ouder wordt of minder mobiel, gaat zuinig om met drinkwater en de gebruikte materialen zijn weinig milieubelastend. Gezien de klimaatproblematiek, is energiezuinigheid daarin wel een heel belangrijke factor, maar de andere factoren mogen zeker niet verwaarloosd worden.

Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om meer zicht te krijgen op al die ‘kwaliteitsaspecten’ en om ze binnen de VvE bespreekbaar te maken.

>WoningChecklist<

>Kwaliteitsblad<

>GPR Gebouw<

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Is goed ook goed genoeg of wil ik beter?

In Nederland moeten gebouwen aan wettelijke eisen voldoen. Deze staan beschreven in het Bouwbesluit. Voor bestaande woningen gelden de eisen zoals die van kracht waren op het moment dat de woningen gebouwd werden. Inmiddels zijn diverse eisen aangescherpt, zoals de eisen die betrekking hebben op de energiezuinigheid.

De wettelijke eisen zijn de minimale eisen waaraan moet worden voldaan. Voor de meeste zaken betekent dit dat het ook slechter kan, maar dan wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen en het kan ook beter. Dit betekent dat je als VvE of als lid van een VvE ook wat te kiezen hebt. Als het gaat om gemeenschappelijke voorzieningen dien je als VvE die keuze te maken. Gaat het om individuele voorzieningen, dan kan je zelf die keuze maken.

Voorbeeld 1.: Eén van uw huisgenoten heeft luchtwegklachten. In die situatie stelt u hogere eisen aan het ventilatiesysteem dan  bewoners die nergens last van hebben. Is het een collectieve ventilatie, dan heeft u daar instemming van de VvE voor nodig.

Voorbeeld 2.: U werkt ’s avonds en wil overdag rustig kunnen slapen. Dan stelt u hoge eisen aan de geluidwering tussen uw woning en die van de buren en tussen uw woning en de straat. Terwijl iemand die al op leeftijd is en niet zo best meer kan horen, niet snel last heeft van geluidhinder.

Voorbeeld 3.: Uw energierekening is hoog, maar geld speelt voor u geen rol. In die situatie zou voldoen aan de minimale eis al voldoende zijn, maar kijkend naar de klimaatproblemen en de gevolgen daarvan voor de toekomst, zou elke woning eigenlijk zo snel mogelijk energieneutraal gemaakt moeten worden.

Er valt dus wat te kiezen. Daarbij gaat het soms om individuele wensen, soms is ook een groter maatschappelijk belang in het spel. Soms kunnen verbeteringen individueel per woning aangebracht worden, soms moet het collectief of is toestemming van de VvE nodig.

Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om meer zicht te krijgen op al die ‘kwaliteitsaspecten’, welke keuzen er mogelijk zijn en wat daarvan de consequenties zijn.

>Woningchecklist<

>Binnenmilieuprofiel<

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook
Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook