Onderhoud(splannen)

Waarom onderhoud?

Onderhoud is nodig om de technische kwaliteit van het gebouw op peil te brengen en om dat ook in lengte van jaren zo te behouden. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in:

  • Klachtenonderhoud: Een onderdeel is kapot of functioneert niet meer en moet daarom hersteld of vervangen worden
  • Planmatig onderhoud: Er zijn onderdelen die periodiek aangepakt moeten worden, zoals schilderen van kozijnen of onderhoud aan CV installaties
  • Groot onderhoud of renovatie: Bij groot onderhoud gaat het om herstel of vervangen van substantiële delen van de woningen, terwijl bij renovatie dat ook
Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Wat is een meerjarenonderhoudsplan?

Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) denkt u als VvE vooruit. Wanneer verwacht u dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden nodig zijn en wat zal dat gaan kosten. Zo kunt u ruim op tijd beginnen met het reserveren voor te verwachten kosten en kunt u achterstallig onderhoud voorkomen. Ook heeft u dan de tijd om na te denken over het mogelijk combineren van onderhoud, met het realiseren van andere wensen, zoals bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van de woningen.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Kan een VvE meer doen dan alleen het noodzakelijke onderhoud?

Mits de leden van de VvE instemmen, kan de VvE veel meer doen dan alleen het noodzakelijke beheer en onderhoud. Het wegwerken van achterstallig onderhoud is echter een verplichting die via aanschrijven van de gemeente ook afgedwongen kan worden, terwijl dit voor toevoegen van extra kwaliteiten en verduurzamen niet geldt.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Welke rol kan een VvE vervullen bij energiebesparing?

Veel van de gemeenschappelijke gebouwdelen die door de VvE worden beheerd, zijn ook van invloed op het energiegebruik, zoals de gevels, de kozijnen en het dak. Ook is soms de verwarming gemeenschappelijk. Onderhoud aan dak, gevels en kozijnen, kan heel efficiënt gecombineerd worden met energiebesparende maatregelen. Je zit dan maar één keer in de rommel, de energiebesparende maatregelen zijn door het combineren goedkoper, het bespaart op de verwarmingskosten en ook het wooncomfort neemt toe. Als VvE kan je ook los van onderhoudswerkzaamheden energiebesparende maatregelen voorstellen. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie. De rijksoverheid en sommige gemeenten hebben verschillende stimuleringsmaatregelen getroffen om eigenaren binnen VvE’s te steunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

>Inspiratiebijeenkomst<

>Duurzaamheidsscan voor VvE’s<

>Energiescan<

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook
Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook