Wat is een VvE?

Wat is een VvE?

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is een vereniging van de eigenaren van woningen die tot een appartementencomplex behoren.

Deze eigenaren hebben een aandeel in het eigendom van de gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw en grond en het exclusieve gebruiksrecht een privé-gedeelte (de eigen woning).

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Wat doet een VvE

De VvE zorgt voor het organiseren van het onderhoud en het beheer van de gemeenschappelijke onderdelen van het appartementsgebouw. Welke onderdelen gemeenschappelijk zijn, staat beschreven in de splitsingsakte. Daarnaast behartigt de VvE alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren, zoals bijvoorbeeld de opstalverzekering en ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die de appartementseigenaren ten opzichte van elkaar hebben.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Moet ik lid worden van de VvE?

Als een gebouw door middel van een splitsingsakte is gesplitst in afzonderlijke appartementen met afzonderlijke eigenaren, dan moet er een vereniging van eigenaren opgericht zijn of worden. De eigenaren van de appartementen zijn verplicht lid van die VvE.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Wat is het verschil tussen een actieve- of een slapende VvE?

Een actieve VvE voldoet aan haar verplichting om minimaal één maal per jaar een ledenvergadering uit te schrijven, een onderhoudsplan op te stellen en geld te reserveren voor onderhoud en beheer.  Voldoet een VvE niet aan deze verplichting, dan is sprake van een slapende VvE. Bij een slapende VvE dreigt verwaarlozing van de gemeenschappelijke delen van het complex, wat uiteindelijk zal leiden tot hoge kosten om het achterstallig onderhoud alsnog uit te voeren.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Hoe gaat de besluitvorming in een VvE?

Binnen een VvE is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan waarin iedere eigenaar stemrecht heeft. Het bestuur van de VvE bereidt de vergadering voor en voert de besluiten uit.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Wat zijn mijn verplichtingen als lid van een VvE?

Alle leden dragen de gemeenschappelijke lasten van de VvE en zijn dus verplicht mee te betalen aan het beheer en onderhoud van het complex. Dit bedrag noemen we de VvE-bijdrage.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Wat als het de VvE niet lukt om het gezamenlijke onderhoud te organiseren?

Wanneer sprake is van een slapende VvE, of wanneer een deel van de eigenaren de besluitvorming over noodzakelijk onderhoud tegenhoudt, dan kan het achterstallig onderhoud zo ernstig worden, dat de gemeente de VvE via een aanschrijving zal verplichten het onderhoud alsnog uit te voeren of de gemeente zal het onderhoud voor rekening van de VvE laten uitvoeren. Voor het zover komt is het raadzaam om bij de gemeente te informeren of ze willen helpen bij het actief maken van de VvE en het organiseren van het onderhoud.

Klik >>hier<< voor meer informatie.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Hoe zit het met huurders in een VvE?

Soms zijn appartementen door de eigenaar verhuurd. In dat geval zijn niet de hurende bewoners lid van de VvE, maar is de eigenaar/ verhuurder lid.

Klik >>hier<< voor meer informatie.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook
Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook