Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan (voorbeeld MOP)

Onderhoud is nodig om de technische kwaliteit van een gebouw en de installaties op het gewenste niveau te brengen en om dat ook in lengte van jaren zo te behouden. Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) denkt u als VvE vooruit. Wanneer verwacht u dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden nodig zijn en wat zal dat gaan kosten. Zo kunt u ruim op tijd beginnen met het reserveren voor te verwachten kosten en kunt u achterstallig onderhoud voorkomen. Ook heeft u dan de tijd om na te denken over het mogelijk combineren van onderhoud, met het realiseren van andere wensen, zoals bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van de woningen.

>> Download Voorbeeld Meerjaren onderhoudsplan (MOP) >>

Voorbeeld project: VvE Kofschip II

koudebruggen VvE Kofschip II

In 2010 heeft Adviesbureau Espiratie verschillende inspecties uitgevoerd van het gebouw ‘t Kofschip II en alle 21 daartoe behorende appartementen. Op basis van deze inspecties is de aangetroffen situatie in beeld gebracht en zijn verschillende adviezen opgesteld. In de factsheet wordt die startsituatie vergeleken met een volgens planning uit te voeren onderhoudsplan waarin verschillende opties  voor onderhoudsmaatregelen en energiebesparing.

 

>> Download Factsheet >>

De VvE-balie (Den Haag)

Bij de VvE-balie van Den Haag kunnen eigenaren van appartementen terecht voor gratis advies voor het goed laten functioneren van de Vereniging van Eigenaren en het plannen van onderhoud en verduurzamen van hun complex.  De VvE-balie is onderdeel van de gemeente Den Haag.

Den Haag heeft bijna 20.000 VvE’s waarvan er zeker nog 4.000 niet actief zijn. Leden van die slapende VvE’s overleggen niet met elkaar, hebben geen onderhoudsplan en sparen ook niet voor onderhoud. Het noodzakelijke onderhoud blijft dan achterwege wat slecht is voor de woningen en daarmee niet goed voor de stad. Een actieve VvE betekent goed onderhouden woningen én straten met uitstraling.

>> VvE-balie  Den Haag >>

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook