Instrumenten Kader WoningChecklist

WoningChecklist

Webtool  die woonkwaliteiten concreet, inzichtelijk, meetbaar maakt en handelingsperspectief biedt om kwaliteiten toe te voegen of te verbeteren.

– Bruikbaar voor alle betrokken partijen –

Beschrijving

Informatiebron over de verschillende woonkwaliteiten, zoals energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid, hoe die bespreekbaar te maken, hoe kwaliteitsniveaus te onderscheiden en wat verbeteropties zijn. Biedt tevens de mogelijkheid om een individuele checklist samen te stellen van welke kwaliteitsaspecten een gebruiker belangrijk vindt.

Maakt woonkwaliteiten concreet, inzichtelijk, meetbaar en biedt handelingsperspectief om kwaliteiten toe te voegen of te verbeteren.

De “WoningChecklist” is een onafhankelijke en objectieve webtool, waarmee een individuele bewoner of groep bewoners van een VvE zich kunnen informeren over kwaliteiten die bij een woning spelen. Het geeft achtergrondinformatie, de keuzen die daarin te maken zijn, de kwaliteitsniveaus die te onderscheiden zijn en hoe die bespreekbaar zijn te maken. De tool is te gebruiken bij het beschouwen van kwaliteiten van de eigen woning en het nadenken over gewenste kwaliteitsverbeteringen en het stellen van prioriteiten. Met de tool kan  een  checklist aangemaakt worden om  eisen en wensen vast te leggen. De checklist kan  ingebracht worden in het besluitvormingsproces of direct voorgelegd worden aan een aannemer voor prijsopgave van een verbeterplan.

>> www.woningchecklist.nl >>

WoningChecklist

Bron, houder van instrument: de Haas & Partners/ WE adviseurs/ VACpunt Wonen

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Zoekcriteria

In welke fase is het proces nu

Initiatief, Draagvlak en betrokkenheid organiseren, Planontwikkelingen begroten, Lucht en geur, Energie, Comfort/behagelijkheid, Geluid en trilling, Licht en zicht, Ruimte/maatvoering, Veranderbaarheid, Toegankelijkheid, Veiligheid, Agenderen/ initiatie, Motiveren, Draagvlak organiseren, Ambities bepalen, Verzamelen van, en kiezen uit varianten, Aanbesteden en offertes beoordelen, Opleveren en toetsen van afgesproken prestaties

Wat is het doel

Verduurzamen van VvE-complex, Verduurzamen van meerjaren-onderhoudsplan (MOP), Duurzame energie zelf opwekken, Informatie ontsluiten, Wensen en ambities vaststellen, Faciliteren van het proces en de besluitvorming, Weten/ Kennis opbouwen, Willen/ Motiveren, Vrijwillig en vrijblijvend, Te gebruiken door individuele leden van VvE’s, Te gebruiken door VvE bestuurders, Te gebruiken door VvE beheerders, Te gebruiken door adviseurs, Te gebruiken door gemeenten, Eenmalig, Traject met één of meerdere bijeenkomsten, Geen kosten. Vrij verkrijgbaar

Wat is de omvang van de VvE

0 – 2 appartementen, 3 – 10 appartementen, 11 – 50 appartementen, 50 en meer appartementen, Ik ben individueel lid van de VvE, Ik ben bestuurder van de VvE, Ik ben beheerder van VvE’s, Ik ben adviseur, Ik ben van de gemeente, Bouwdelen, Gebouw

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

Wees de eerste beoordelaar voor “WoningChecklist”