Instrumenten Kader Vve Vragen

Vergroeningscan mjop

Beschrijving

Een uitgebreide scan die begint met een met een nulmeting van het energieverbruik op gebouw- en woningenniveau, vervolgt met een leidraad voor verduurzaming van het pand in drie stappen naar energieneutraal en een rekenexercitie ter voorbereiding op het nemen van de eerste verduurzamingsmaatregelen en het maken van een groen mjop.

Bron: Corine Erades,  Julia Hevemeyer & Eric van den Ham

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Zoekcriteria

In welke fase is het proces nu

Initiatief, Draagvlak en betrokkenheid organiseren, Planontwikkelingen begroten, Sfeer/ Identiteit, Lucht en geur, Klimaat, Energie, Comfort/behagelijkheid, Licht en zicht, Materialen en constructie, Integraal (alle thema’s), Agenderen/ initiatie, Motiveren, Draagvlak organiseren, Kosten en baten bepalen, Verzamelen van, en kiezen uit varianten, Financiering, Besluitvorming

Wat is het doel

Verduurzamen van VvE-complex, Verduurzamen van meerjaren-onderhoudsplan (MOP), Duurzame energie zelf opwekken, Informatie ontsluiten, Wensen en ambities vaststellen, Faciliteren van het proces en de besluitvorming, Weten/ Kennis opbouwen, Kunnen/ Randvoorwaarden, Durven/ Risico beheersen, Voorbereiden/ Randvoorwaarden creëren, Doen/ Realiseren, Te gebruiken door VvE bestuurders, Te gebruiken door VvE beheerders, Te gebruiken door adviseurs, Traject met één of meerdere bijeenkomsten, Kosten voor inschakelen adviseur

Wat is de omvang van de VvE

3 – 10 appartementen, 11 – 50 appartementen, 50 en meer appartementen, Ik ben bestuurder van de VvE, Bouwdelen, Gebouw, Buitenruimte, Kavel

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

Wees de eerste beoordelaar voor “Vergroeningscan mjop”