Instrumenten Kader Vve Vragen

Studiegroep voor VvE

Een studiegroep is een methode om meerdere VvE’s gezamenlijk rond een thema te informeren, kennis uit te wisselen en op weg te helpen richting realisatie.

– Te organiseren door gemeenten –

Beschrijving

In een studiegroep wordt door de deelnemers groepsgewijs kennis verzameld en uitgewerkt voor ieders eigen VvE, bijvoorbeeld over een business case (maatregelen) of over een organisatie-aspect of de financiën. Een studiegroep kan in plaats komen van advisering aan individuele VvE’s over hetzelfde onderwerp in dezelfde periode, en heeft het voordeel dat er binnen de betrokken VvE’s deskundigheid en een ondernemende houding wordt ontwikkeld, die in het algemeen van pas kan komen voor VvE-beheer. Door de organisator wordt ‘belangeloze’ kennis / deskundigheid aangeboden, en zo nodig worden diverse informatiekanalen aangeboord, waaronder de ervaringen van en discussie door de deelnemers zelf (meerwaarde). De Studiegroepen Zonnestroom voor VvE’s die door de Gemeente Den Haag worden aangeboden (2014/2015) betreffen vier bijeenkomsten met telkens één of twee weken tussentijd met ‘huiswerk’.

Bron, houder van instrument: Geen eigendom over format

Informatie: VvE-balie Gemeente Den Haag

Kosten: Kosten zijn er voor organisatie, deskundigen en cursusruimte inclusief apparatuur en verzorging.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Zoekcriteria

In welke fase is het proces nu

Initiatief, Motiveren, Draagvlak organiseren

Wat is het doel

Verduurzamen van VvE-complex, Verduurzamen van meerjaren-onderhoudsplan (MOP), Informatie ontsluiten, Weten/ Kennis opbouwen, Willen/ Motiveren, Vrijwillig en vrijblijvend, Kunnen/ Randvoorwaarden, Traject met één of meerdere bijeenkomsten

Wat is de omvang van de VvE

Ik ben bestuurder van de VvE, Ik ben beheerder van VvE’s, Ik ben adviseur, Ik ben van de gemeente, Gebouw, Buitenruimte

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

Wees de eerste beoordelaar voor “Studiegroep voor VvE”