Instrumenten Kader Vve Financiering

Stimulering collectieve investeringen woningvoorraad 2014-2015

Regeling van de gemeente Apeldoorn waarbinnen collectieven (meer dan 4 wooneenheden) tegen lage rente kunnen lenen voor het verduurzamen van hun woningen.

– In te zetten door gemeenten –

Beschrijving

Regeling die zich richt op collectieve investeringen in de bestaande woningvoorraad. Deze investeringen kunnen betrekking hebben op;

  • Wegwerken achterstallig onderhoud
  • Energetische verbeteringen
  • Verbeteren toegankelijkheid

Bestemd voor zowel eigenaren van grondgebonden woningen in een georganiseerd verband, VvE’s en niet commerciële organisatie (niet corporaties) die aan investeren in de bestaande woningvoorraad willen deelnemen.

Doelstelling van de regeling is om de bestaande woningvoorraad naar een hoger niveau te brengen en mee te laten ontwikkelen met de eisen van deze tijd.

Kosten: Uren ambtelijke begeleiding ca. 5 per aanvraag

Bron, houder van instrument: Gemeente Apeldoorn

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Zoekcriteria

In welke fase is het proces nu

Initiatief, Planontwikkelingen begroten, Agenderen/ initiatie, Financiering

Wat is het doel

Verduurzamen van VvE-complex, Faciliteren van het proces en de besluitvorming, Vrijwillig en vrijblijvend, Kunnen/ Randvoorwaarden, Durven/ Risico beheersen, Voorbereiden/ Randvoorwaarden creëren

Wat is de omvang van de VvE

3 – 10 appartementen, 11 – 50 appartementen, 50 en meer appartementen, Ik ben bestuurder van de VvE, Ik ben beheerder van VvE’s, Ik ben van de gemeente, Gebouw

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

Wees de eerste beoordelaar voor “Stimulering collectieve investeringen woningvoorraad 2014-2015”