Instrumenten Kader Kantonrechter

Machtigingsmodel

Een methode waarmee gemeenten VvE’s kunnen verplichten een vergadering uit te schrijven en een onderhoudsplan op te stellen.

– In te zetten door gemeenten –

Beschrijving

Burgerlijk Wetboek artikel 5:127A, de gemeente kan bij de kantonrechter om een machtiging verzoeken om een VvE op te roepen voor een vergadering waarop ze mag aangeven wie de vergadering voorzit, over welke agendapunten vergaderd wordt en dat er een meerjaren onderhoudsplan moet worden opgesteld.

Kenmerken:

Er moet sprake zijn van een ernstige dreiging van het ontstaan van een situatie waarin een gedeelte van het gebouw (dat niet bestemd is voor gebruik als afzonderlijk geheel) niet voldoet aan artikel 1a, lid 1, of 1b, lid 2, van de Woningwet;

Sinds 2011 zijn de Appartementswet en de Woningwet uitgebreid. (NBW Boek 5 art 121, 127a en 140 en Woningwet art 12d en 13.) Deze uitbreiding is bedoeld voor panden die niet zo slecht zijn dat de gemeente aan zou moeten schrijven, maar waar geen planmatig onderhoud plaatsvindt. Het is een grotendeels preventief instrument. We onderbouwen in het verzoekschrift dat we zo’n ernstige dreiging signaleren dat de leefbaarheid bij betreffende panden in de VvE onder druk kan komen te staan. Tijdens een pilot bleek dat van de 46 benaderde VvE’s er slechts één daadwerkelijk tot een verzoekschrift bij de rechter leidde. Er is in de Woningwet de mogelijkheid gecreëerd om middels artikel 12d en 13 het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan bestuursrechtelijk af te dwingen. Zowel in Rotterdam, als in Den Haag is dit nog niet aan de orde geweest omdat de benaderde VvE’s zelf met het onderhoudsplan aan de slag gingen.

Bron, houder van instrument: Burgerlijk Wetboek artikel 5:127A

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Zoekcriteria

In welke fase is het proces nu

Initiatief, Agenderen/ initiatie, Motiveren

Wat is de omvang van de VvE

0 – 2 appartementen, 3 – 10 appartementen, 11 – 50 appartementen, 50 en meer appartementen, Ik ben bestuurder van de VvE, Ik ben beheerder van VvE’s, Ik ben van de gemeente

Wat is het doel

Verduurzamen van meerjaren-onderhoudsplan (MOP), Activeren van slapende VvE’s, Faciliteren van het proces en de besluitvorming, Weten/ Kennis opbouwen, Willen/ Motiveren, Vrijwillig en vrijblijvend, Te gebruiken door gemeenten, Traject met één of meerdere bijeenkomsten, Geen kosten. Vrij verkrijgbaar

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

Wees de eerste beoordelaar voor “Machtigingsmodel”