GPR Gebouw

GPR Gebouw

GPR Gebouw is internet software voor het bepalen van de duurzaamheid van een nieuw gebouw of voor het maken van keuzes bij groot onderhoud of renovatie.

– Te hanteren door de gemeente, de beheerder of een adviseur –

Beschrijving

GPR Gebouw is internet software voor het bepalen van de duurzaamheid van een nieuw gebouw of voor het maken van keuzes bij groot onderhoud of renovatie. De basis voor GPR Gebouw is een uitgesproken visie op duurzaamheid: het creëren van een gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een laag mogelijke milieubelasting.

De actuele versie van GPR Gebouw bevat de modules energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per module is een score tussen 1 en 10 te behalen. De startwaarde is een 6,0 wat bij benadering het Nederlandse Bouwbesluitniveau (nieuwbouw 2006) weergeeft. Het nieuwbouw Bouwbesluitniveau is ook voor een bestaand gebouw als referentie gekozen, omdat hierdoor de behaalde prestaties van een bestaand gebouw te vergelijken zijn met die van een ontwerp voor nieuwbouw.

Voor een bestaand gebouw kunnen in de modules de gebouwkenmerken van zowel de huidige situatie als de situatie na een ingreep ingevoerd worden. Hierdoor krijgt de gebruiker inzicht in de huidige prestaties van een gebouw, waarmee de prestaties na ingreep vergeleken kunnen worden. Dit geeft informatie over de mate van kwaliteitsverbetering door renovatie of groot onderhoud. Daarnaast biedt het de vastgoedbeheerder de mogelijkheid om ambities te stellen voor de te behalen prestaties en plannen te optimaliseren op milieuprestatie.

>> GPR Gebouw >>

GPR Gebouw

Bron, houder van instrument: GPR Gebouw is vanaf 1995 ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met gemeenten en andere gebruikers. Het instrument is door de overheid erkent, o.a. voor duurzaam inkopen en financieringsregelingen.
W/E maakt en beheert de software en geeft die uit in licentievorm. VvE’s en andere organisaties kunnen de software veelal gebruiken via de licentie van de betreffende gemeente of van een ingeschakelde adviseur.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Zoekcriteria

Wat is de omvang van de VvE

0 – 2 appartementen, 3 – 10 appartementen, 11 – 50 appartementen, 50 en meer appartementen, Ik ben bestuurder van de VvE, Ik ben beheerder van VvE’s, Ik ben adviseur, Gebouw, Buitenruimte

In welke fase is het proces nu

Draagvlak en betrokkenheid organiseren, Planontwikkelingen begroten, Besluitvorming, Mobiliteit/Bereikbaarheid, Sfeer/ Identiteit, Lucht en geur, Klimaat, Energie, Comfort/behagelijkheid, Geluid en trilling, Licht en zicht, Materialen en constructie, Ruimte/maatvoering, Veranderbaarheid, Toegankelijkheid, Veiligheid, Straling, Water, Afval, Integraal (alle thema’s), Motiveren, Draagvlak organiseren, Ambities bepalen, Verzamelen van, en kiezen uit varianten, Besluitvorming, Aanbesteden en offertes beoordelen, Opleveren en toetsen van afgesproken prestaties

Wat is het doel

Verduurzamen van VvE-complex, Informatie ontsluiten, Wensen en ambities vaststellen, Faciliteren van het proces en de besluitvorming, Weten/ Kennis opbouwen, Willen/ Motiveren, Doen/ Realiseren, Te gebruiken door VvE beheerders, Te gebruiken door adviseurs, Te gebruiken door gemeenten, Traject met één of meerdere bijeenkomsten, Aanschaf licentie

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

Wees de eerste beoordelaar voor “GPR Gebouw”