Instrumenten Kader Duurzaamheidsscan

Duurzaamheidsscan voor VvE’s

De Duurzaamheidsscan voor VvE’s helpt Verenigingen van Eigenaren, op weg naar het realiseren van de voor hen relevante duurzaamheidsmaatregelen.

– Op te stellen door een adviseur –

Beschrijving

De Duurzaamheidsscan voor VvE’s heeft tot doel om Verenigingen van Eigenaren, die enige belangstelling hebben voor verduurzaming, op weg te helpen naar het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen.

De Duurzaamheidsscan voor VvE’s komt tot stand na een intakegesprek met het VvE-bestuur, een inventarisatie van wensen, een schouw van het pand en uitwisseling van relevante beschikbare data.

De scan biedt een goed leesbare rapportage met voorstellen voor isolatie, actualiseren van de cv-installatie en energie opwekken. Daarnaast wordt dit aangevuld met een check op verlichting (effect van LED-verlichting), een  check van de energienota en een indicatief label per type woning.

Een raming van kosten en baten (besparing), en van CO2-reductie, geeft de leden van de VvE voldoende houvast voor besluitvorming in de VvE  vergadering en het nemen van de noodzakelijke vervolgstappen om tot uitvoering van maatregelen  te komen.

De Duurzaamheidsscan is praktisch, communicatief, laagdrempelig (rapport voor alle leden) en resultaatgericht. Het helpt de VvE op weg naar het toepassen van energiebesparende maatregelen en is daarmee de  eerste stap in een reeks naar uitvoering van maatregelen die de VvE en de eigenaren op weg helpt!

>> Duurzaamheidsscan >>

Duurzaamheidsscan Steeds

Per VvE bedragen de kosten  € 975,00 incl. BTW

Bron, houder van instrument: Steeds

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Zoekcriteria

In welke fase is het proces nu

Initiatief, Planontwikkelingen begroten, Lucht en geur, Klimaat, Energie, Comfort/behagelijkheid, Geluid en trilling, Materialen en constructie, Ruimte/maatvoering, Veiligheid, Agenderen/ initiatie, Motiveren, Ambities bepalen, Kosten en baten bepalen, Verzamelen van, en kiezen uit varianten, Financiering

Wat is het doel

Verduurzamen van VvE-complex, Verduurzamen van meerjaren-onderhoudsplan (MOP), Duurzame energie zelf opwekken, Informatie ontsluiten, Wensen en ambities vaststellen, Weten/ Kennis opbouwen, Willen/ Motiveren, Vrijwillig en vrijblijvend, Kunnen/ Randvoorwaarden, Durven/ Risico beheersen, Voorbereiden/ Randvoorwaarden creëren, Doen/ Realiseren, Te gebruiken door adviseurs

Wat is de omvang van de VvE

0 – 2 appartementen, 3 – 10 appartementen, 11 – 50 appartementen, 50 en meer appartementen, Ik ben individueel lid van de VvE, Ik ben bestuurder van de VvE, Ik ben beheerder van VvE’s, Ik ben adviseur, Gebouw

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

Wees de eerste beoordelaar voor “Duurzaamheidsscan voor VvE’s”