Instrumenten Kader Binnenmilieuprofiel

Binnenmilieuprofiel

Een BinnenMilieuProfiel geeft, in aanvulling op een EnergiePrestatieAdvies, de belangrijkste gezondheidsrisico’s in een woning aan.

– Op te stellen door een adviseur –

Beschrijving

Een BinnenMilieuProfiel geeft de belangrijkste gezondheidsrisico’s in een woning aan. Het kan worden opgemaakt in aanvulling op een  EnergiePrestatieAdvies Woning (EPA-W), of op zichzelf staand. De adviseur checkt de woning en de diverse voorzieningen ter plekke, inclusief enkele metingen en een kort interview. Er wordt een vaste methode (stroomschema’s) gebruikt voor opname en advies. Het meest in het oog springende onderdeel van de rapportage zijn stoplichtkleuren (groen, geel of rood) voor acht gezondheidsaspecten, zo nodig voorzien van een gevarenteken bij zeer kritische bevindingen, zoals risico op verbrandingsgassen of stagnerende ventilatie. Analoog aan het EPA-W-advies stelt de adviseur een lijst op van mogelijke maatregelen, in volgorde van belang, plus een kostenindicatie. De integratie met het advies voor energiemaatregelen moet handmatig door de adviseur worden uitgevoerd en vormgegeven. De toepassing is vrijwillig, is eenmalig, en er wordt géén register van bijgehouden.

>> Binnenmilieuprofiel >>

Bron, houder van instrument: De methode is ontwikkeld door ISSO, die ook gratis maar niet zo praktische software ter beschikking stelt. De grootste software-ontwikkelaar VABI heeft BiMiProfiel verwerkt in de software woningbeheer voor corporaties. Met Raak-software zijn de beste ervaringen voor de particuliere markt.

Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Zoekcriteria

In welke fase is het proces nu

Initiatief, Lucht en geur, Klimaat, Comfort/behagelijkheid, Geluid en trilling, Licht en zicht, Straling, Agenderen/ initiatie, Motiveren, Ambities bepalen

Wat is het doel

Gezondheidsrisico’s bespreekbaar maken, Weten/ Kennis opbouwen, Willen/ Motiveren, Vrijwillig en vrijblijvend, Durven/ Risico beheersen, Te gebruiken door adviseurs, Eenmalig, Aanschaf licentie

Wat is de omvang van de VvE

0 – 2 appartementen, 3 – 10 appartementen, 11 – 50 appartementen, 50 en meer appartementen, Ik ben individueel lid van de VvE, Ik ben bestuurder van de VvE, Ik ben beheerder van VvE’s, Ik ben adviseur, Gebouw

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

Wees de eerste beoordelaar voor “Binnenmilieuprofiel”